SOLO - A Serra di U Capi Corsu, da Centuri a Bastia

56.5 KM 2976 D+

Running


Date of the race : 17/10/2020
Departure at : 06:00 (UTC +2)


ALL RACES